Aktualności


Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniu 31 marca br. zakończył się termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017. Do dnia 8 kwietnia br. przeprowadzona została dwuetapowa weryfikacja tych wniosków: w przedszkolach i w mieście.  Stwierdzono, że konieczne jest utworzenie w mieście dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Zgodnie z Zasadami rekrutacji do samorządowych przedszkoli w Łowiczu w roku szkolnym 2016/2017, rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszej kolejności przyjmuje się do przedszkola dzieci zakwalifikowane do I etapu postępowania rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są dzieci zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego (dzieci 3-letnie zamieszkałe w Łowiczu).

Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych pozwoli na zrealizowanie przez Miasto ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom zakwalifikowanym do I etapu rekrutacji oraz umożliwi korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom 3-letnim zamieszkałym w Łowiczu.

Dodatkowe oddziały przedszkolne będą tworzone w następujących placówkach:

-        Przedszkole nr 1, ul. Ułańska 1 – dwa oddziały,

-        Przedszkole nr 3, ul. 3 Maja 4 – jeden oddział,

-        Przedszkole nr 4, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 – dwa oddziały.

W związku z tym, że kwalifikacja nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola, Rodzice dzieci zakwalifikowanych do I i II etapu postępowania rekrutacyjnego powinni złożyć w terminie 18.04.-22.04.2016 r. oświadczenie woli przyjęcia. Rodzice wskażą również trzy przedszkola (z wyżej wymienionych), według preferencji, do których chcieliby aby uczęszczało ich dziecko, w przypadku braku możliwości przyjęcia go do przedszkola w którym zostało zakwalifikowane. Wskazanie to jest niezbędne i konieczne do przeprowadzenia dalszej rekrutacji i ustalenia listy dzieci przyjętych na poziomie miasta w podziale na poszczególne przedszkola.

Etapem kończącym przyjęcie dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy na świadczenie usług zawieranej pomiędzy przedszkolem a rodzicami. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie (od 5 do 16 maja br.)  jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

       Burmistrz Miasta Łowicza

                                                                          Krzysztof Jan Kaliński

Kadra


Dyrektor przedszkola

mgr Mariola Mońko - nauczyciel dyplomowany


Kadra

mgr Agnieszka Banaszkiewicz- Czeczko- nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Bobowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Romana Jezierska - nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Krawczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Szakiel - nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena  Żuchniewicz- nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kazimierczak - nauczyciel kontraktowy

mgr Justyna Panak - nauczyciel kontraktowy

mgr Karolina Pilaszek- nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Zabost - nauczyciel kontraktowy

 

Realizacja BAJKOWESTRONY.PL